Menu Close

Projektas „Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas“

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas“ (Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0007) įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 08.1.1-CPVA-R-407 priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Projekto pavadinimas Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas
Projekto tikslai ir uždaviniai Projektu siekiama gerinti socialinių paslaugų prieinamumą, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą. Įgyvendinant projektą bus naujai įrengti savarankiško gyvenimo namai, kuriuose planuojama apgyvendinti 10 suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų. Taip pat planuojama atnaujinti esamo socialinio pastato infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimas leis sumažinti socialinių paslaugų prieinamumo skirtumus, bus  pagerinta socialinių paslaugų kokybė, įdiegtos naujos socialinės paslaugos. Esama socialinio centro pastato infrastruktūra ir socialinių paslaugų pasiūlos nepakankamumas – pagrindinė projekto problema. Projekto tikslas –  užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą ir įkurti naujus savarankiško gyvenimo namus. Įgyvendinus siekiamus tikslus, padidėtų bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų kiekis ir kokybė, nes būtų sukurti savarankiško gyvenimo namai.
Laukiami rezultatai Projekto rezultatai:

1. Naujai įrengti savarankiško gyvenimo namai, kuriuose planuojama apgyvendinti 10 suaugusių ir senyvo amžiaus asmenų;

2. Įsigyta nauja įranga ir baldai, naujai įrengtiems savarankiško gyvenimo namams;

3. Atnaujinta esamo socialinio pastato infrastruktūrą.

Įgyvendinimo laikas 2017 m. birželio mėn. – 2020 m. rugpjūčio mėn.
Projekto vertė 574 893,69 Eur
Savivaldybės lėšos 148 662,77 Eur
Kontaktiniai asmenys Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

Algimantas Gedgaudas, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8~347) 69 521, el. paštas algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt

Projekto vykdytojas – Kėdainių rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Josvainių socialinio ir ugdymo centras.

Skip to content