Menu Close

VEIKLOS SRITYS

Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:

Dvi ikimokyklinio ugdymo grupės 3-5 metų vaikams;

Viena priešmokyklinio ugdymo grupė 6-7 metų vaikams;

Centrą dienos metu lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, priimti pagal savininko patvirtintą tvarką. Čia jiems sudaromos higieninės, materialinės, pedagoginės, psichologinės sąlygos, garantuojančios psichologinį, fizinį vaikų saugumą, specialiųjų vaikų poreikių ugdymą;

 

Senelių globos namų padalinys (iki 38 suaugusių gyventojų).

Centre apgyvendinami vieniši pensinio amžiaus, negalią turintys asmenys, pagal savininko nustatytą tvarką, kai jie patys negali pasirūpinti ir jiems reikalinga nuolatinė priežiūra. Teikiamos informavimo, konsultavimo, būsto suteikimo, maitinimo, sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo, asmens higienos, religinės, laisvalaikio ir užimtumo organizavimo bei kitos paslaugos.

 

Savarankiško gyvenimo namų padalinys (iki 10 gyventojų).

Į Savarankiško gyvenimo namus priimami iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

 

 

Skip to content