Apie mus

Josvainiai – miestelis, nutolęs nuo Kėdainių miesto 10 km. Jame gyvena apie 1500 gyventojų. Miestelio puošmena – raudonų plytų, neogotikinio stiliaus bažnyčia, pastatyta 1903 m. Miestelio teritorijoje yra Šušvės upės draustinis. Miestelis yra geroje geografinėje padėtyje, todėl patogus susisiekimas su artimiausiais miestais Kėdainiais, Kaunu.

 

Įstaigos gyvavimo istoriją galime suskirstyti į du etapus: ikimokyklinė įstaiga nuo 1962 m. ir senelių globos namai nuo 1993m. iki 2002 m. Nuo 2002 vasario mėn. šios dvi įstaigos sujungtos ir pavadintos Josvainių socialiniu ir ugdymo centru.

 

Josvainių socialinis ir ugdymo centras (toliau – Centras) yra Kėdainių rajono savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga. Centras įsteigtas Kėdainių rajono savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 21 d. Centras yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės biudžeto. Centro savininkas yra Kėdainių rajono savivaldybė, steigėjo teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

 

  • VIZIJA – Centras yra socialinių paslaugų teikėjas, savo veiklą grindžiantis humanizmo filosofija, demokratijos idealais, ruošiantis ir padedantis jos nariams gyventi visuomenėje. Visiškai visuomenės poreikius tenkinanti įstaiga, kuri ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, vienišiems pensinio amžiaus ir neįgaliems žmonėms suteikia tinkamą globą, normalias gyvenimo ir ugdymo sąlygas, paruošia brandų vaiką mokyklai.
  • MISIJA – sutartinai, šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti Centro bendruomenė, atsižvelgianti į kiekvieno ugdytinio, gyventojo individualybę, sveikatą, gebėjimus bei poreikius, sudaranti tinkamas ugdymo ir gyvenimo sąlygas, padedanti bendruomenės nariams gyventi ir ruoštis gyventi šiuolaikinėje visuomenėje.

 

Centrą sudaro:

 

1. Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:

 

1.1. 2 ikimokyklinio ugdymo grupės: 3-4 ir 5-6 metų vaikams;

 

1.2. priešmokyklinio ugdymo grupė 6-7 metų vaikams;

 

2. senelių globos namų padalinys (iki 38 suaugusių gyventojų).

 

Centrą dienos metu lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, priimti pagal savininko patvirtintą tvarką. Čia jiems sudaromos higieninės, materialinės, pedagoginės, psichologinės sąlygos, garantuojančios psichologinį, fizinį vaikų saugumą, specialiųjų vaikų poreikių ugdymą;

 

Centre apgyvendinami vieniši pensinio amžiaus, negalią turintys asmenys, pagal savininko nustatytą tvarką, kai jie patys negali pasirūpinti ir jiems reikalinga nuolatinė priežiūra. Teikiamos informavimo, konsultavimo, būsto suteikimo, maitinimo, sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo, asmens higienos, religinės, laisvalaikio ir užimtumo organizavimo bei kitos paslaugos.