Menu Close

APIE MUS

Josvainiai – miestelis, nutolęs nuo Kėdainių miesto 10 km. Jame gyvena apie 1500 gyventojų. Miestelio puošmena – raudonų plytų, neogotikinio stiliaus bažnyčia, pastatyta 1903 m. Miestelio teritorijoje yra Šušvės upės draustinis. Miestelis yra geroje geografinėje padėtyje, todėl patogus susisiekimas su artimiausiais miestais Kėdainiais, Kaunu.

Įstaigos gyvavimo istoriją galime suskirstyti į du etapus: ikimokyklinė įstaiga nuo 1962 m. ir senelių globos namai nuo 1993m. iki 2002 m. Nuo 2002 vasario mėn. šios dvi įstaigos sujungtos ir pavadintos Josvainių socialiniu ir ugdymo centru.

Josvainių socialinis ir ugdymo centras (toliau – Centras) yra Kėdainių rajono savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga. Centras įsteigtas Kėdainių rajono savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 21 d. Centras yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės biudžeto. Centro savininkas yra Kėdainių rajono savivaldybė, steigėjo teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.

  • MISIJA – sutartinai, šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti Centro bendruomenė, atsižvelgianti į kiekvieno ugdytinio, gyventojo individualybę, sveikatą, gebėjimus bei poreikius, sudaranti tinkamas ugdymo ir gyvenimo sąlygas, padedanti bendruomenės nariams gyventi ir ruoštis gyventi šiuolaikinėje bendruomenėje.
  • VIZIJACentras yra socialinių paslaugų teikėjas, taikantis pažangiausius ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos metodus, modernus, atviras naujoms iniciatyvoms. Visiškai visuomenės poreikius tenkinanti įstaiga, kuri ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms suteikia tinkamą globą, normalias gyvenimo ir ugdymo sąlygas.
  • VERTYBĖS
  • Pagarba žmogaus orumui ir teisėms – darbuotojas gerbia kiekvieno gyventojo orumą ir jo teisę į laisvą apsisprendimą.
  • Orientacija į asmenį – vertiname ir gerbiame Centro gyventojus, rūpinamės jų gyvenimo kokybe. Gebame įsijausti į kito padėtį, emocinę būseną, tiesiogiai suprantame kito jausmus.
  • Įgalinimas – nuolatinis ir besitęsiantis procesas, kurio metu asmeniui suteikiama galimybė veikti savarankiškai, panaudojant jo gebėjimus formuojant ar išlaikant jau esamus įgūdžius.
  • Atvirumas – atviri naujovėms.
  • Bendradarbiavimas – geras mikroklimatas/atmosfera – pagarbiai bendraujame, dalykiškai bendradarbiaujame, teikdami paslaugas veikiame kartu, kaip komanda. Esame atviri, draugiški, paslaugūs. Kuriame atvirą, vidine ramybe, pasitikėjimu ir partneryste paremtą darbinę aplinką.
  • Tobulėjimas – nuolat analizuojame ir vertiname savo veiklą, kurią siekiame tobulinti. Nuolat siekiame geresnių rezultatų. Siekiame žinoti daugiau, domimės naujovėmis, turime drąsos keistis ir keisti, ieškome pažangių ir naudą kuriančių sprendimų bei juos įgyvendiname. Esame pasirengę pokyčiams, skatiname pažangias idėjas.

 

Centrą sudaro:

1. Vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės:

1.1. 2 ikimokyklinio ugdymo grupės 3-5 metų vaikams;

1.2. priešmokyklinio ugdymo grupė 6-7 metų vaikams;

Centrą dienos metu lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, priimti pagal savininko patvirtintą tvarką. Čia jiems sudaromos higieninės, materialinės, pedagoginės, psichologinės sąlygos, garantuojančios psichologinį, fizinį vaikų saugumą, specialiųjų vaikų poreikių ugdymą;

2. Senelių globos namų padalinys (iki 38 suaugusių gyventojų).

Centre apgyvendinami vieniši pensinio amžiaus, negalią turintys asmenys, pagal savininko nustatytą tvarką, kai jie patys negali pasirūpinti ir jiems reikalinga nuolatinė priežiūra. Teikiamos informavimo, konsultavimo, būsto suteikimo, maitinimo, sveikatos priežiūros ir slaugos organizavimo, asmens higienos, religinės, laisvalaikio ir užimtumo organizavimo bei kitos paslaugos.

3. Savarankiško gyvenimo namų padalinys (iki 10 gyventojų).

Į Savarankiško gyvenimo namus priimami iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia. Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui.

Skip to content