Adventinis vakaras

Ramybės ir susikaupimo laikas… Adventinis vakaras, kuriame klausėmės R. Atkucevičienės eilių ir moterų ansamblio “Glorija

” atliekamų giesmių.