Kūčių vakarienė

Šventų Kūčių vakarienė, susirinkus visiems draugėn, kartu su Josvainių parapijos klebonu E. Rimavičium.