rugpjūčio 2020

Projektas „Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas“

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo Projektas „Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas“ (Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-21-0007) įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo